Pravilnik o zasebnosti

1. O pravilniku zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti je seznanitev uporabnikov storitev Anja Naraločnik s.p. ter drugih oseb z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe AN idea, Anja Naraločnik s.p., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, ter pravicami posameznikov na tem področju.

Spletna stran Anja Naralocnik (www.anjanaralocnik.com) spoštuje zasebnost svojih uporabnikov in nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je AN idea, Anja Naraločnik s.p., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, matična številka: 8088390000

3. Namen uporabe osebnih podatkov in pravice posameznika

Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačne novice, registraciji na delavnice ali druge publikacije ter v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.anjanaralocnik.com, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z Anja Naralocnik. Posameznik, ki se prijavi na delavnice podjetja , dovoljuje, da se slikovno in video gradivo uporabi v promocijske namene podjetja Anja Naralocnik. Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku. Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov. 

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. 

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@anjanaralocnik.com

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

5. Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletni strani www.anjanaralocnik.com, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Na spletni strani www.anjanaralocnik.com, se trudim zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzemam nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine lahko spreminjam kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjam za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost in rezultatov ne garantiramo. Niti podjetje AN idea, Anja Naraločnik s.p., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.anjanaralocnik.com ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Anje Naralocnik (www.anjanaralocnik.com), ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

6. Piškotki

AN idea, Anja Naraločnik s.p., na spletnem mestu uporablja “piškotke” – to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če “piškotkov” ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotkov pogoj za uporabo spletne strani www.anjanaralocnik.com.

7. Načini plačila in izdaja računov za nakup storitev in produktov

Vse spletne produkte, prijave na delavnice ali terapije lahko poravnate po sistemu predračuna. Račun za sprovedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 8 dneh po prejetem plačilu na naveden elektronski naslov. Računov ne pošiljamo po pošti, razen če to izrecno želite in zahtevate (v tem primeru to sporočite na email naslov info@anjanaralocnik.com). Vsi dostopi do uporabe elektronskih vsebin vam bodo omogočeni najkasneje v 24 urah od registracije.